4. ph.slam: Sebastian Kokesch

Zum Download

Autor/in: Sebastian Kokesch

Sendereihe: literadio on air
Erstausstrahlung: 02.06.2017 13:24


Aufzeichnung des 4. ph.slam, 31.5.2017 an der Pädagogischen Hochschule Wien.
Slam Poet: Sebastian Kokesch

Moderation: Mieze Medusa
Redaktion: Christian Berger
Organisation: Sabine Sobotka, Peter Clar

Beteiligte:
Sebastian Kokesch (Autor/in)
Berger Christian (Redakteur/in)